Інституційний аудит

Державна служба якості освіти України спланувала, які заходи держнагляду (контролю) проведе у 2021 році та в яких саме закладах освіти. Служба здійснює повноваження безпосередньо та через територіальні органи.

У 2021 році Служба та її територіальні органи проведуть інституційний аудит у 265 закладах загальної середньої освіти.

Чи завітають перевіряльники у ваш заклад, з’ясуєте з Плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік, затвердженого наказом Служби від 30.11.2020 № 01-11/70.

Наказ Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 04-11/70 “Про затвердження Плану проведення інституційних аудитів закладів загальної середньої освіти у 2021 році”

План проведення інституційних аудитів закладів загальної середньої освіти на 2021 рік

Календар інституційних аудитів закладів загальної середньої освіти на 2021 рік


Набув чинності Порядок проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, що фактично запускає принципово новий підхід до оцінювання якості освітньої діяльності у школах України.

Інституційний аудит – це  зовнішнє оцінювання діяльності школи, що базується на ґрунтовному вивченні освітніх та управлінських процесів.  Аудит покликаний допомогти школам стати більш якісними і в подальшому сформувати та підтримувати  культуру якості освіти, що базується на прозорості, інноваційності та партнерстві учасників освітнього процесу. Подібні системи оцінки якості освіти успішно працюють у більшості європейських країн – Австрії, Великій Британії, Норвегії, Данії, Бельгії, Швеції, Чехії, Литві.

..
Матеріали до вебінару
Симулятор навчальних планів: https://bit.ly/3xeDQyU​
Презентація “Соціальний шкільний стартап: від ідеї до реалізації”: https://bit.ly/2QOMZxd​
Юридичні матеріали: https://bit.ly/2

Які напрями діяльності закладу освіти оцінюватимуть?

Освітнє середовище — комфортне і безпечне для навчання та праці, вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації, сприятливе для інклюзії, розвитку та мотивації до опанування ключових компетентностей, ведення здорового способу життя.

Система оцінювання здобувачів освіти — відкрита, прозора і зрозуміла, під постійним контролем для коригування результатів навчання кожного, формує здатність до відповідальності за результати та самооцінювання.

Педагогічна діяльність педагогічних працівників — ефективне планування та аналіз своєї діяльності, застосування сучасних ефективних технологій для формування ключових компетентностей наскрізних умінь учнів, їхнього виховання та розвитку, підвищення професійної майстерності, ефективна співпраця з усіма учасниками та причетними, академічна доброчесність.

Управлінські процеси закладу освіти — стратегія розвитку, спрямована на підвищення якості освітньої діяльності, створення умов для відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм, конструктивної взаємодії, професійного розвитку, належного матеріально-технічного забезпечення, ефективна кадрова політика.

Коли відбудеться аудит у закладі освіти? Як про це дізнатися?

Не частіше одного разу на 10 років відповідно до перспективних і річних планів, які формуються відповідними територіальними органами Державної служби якості освіти України (ДСЯО). У разі підтвердження низької якості освітньої діяльності закладу освіти, інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку не частіше одного разу на 2 роки, але не раніше ніж через 1 рік після проведення планового інституційного аудиту. Про здійснення інституційного аудиту керівництво закладу додатково отримує відповідний наказ та повідомлення.

Що має зробити заклад для здійснення аудиту?

До початку роботи експертної групи в закладі освіти проводиться нарада за участі усіх сторін (педагогічних працівників, батьків, членів експертної групи та ін.), які повідомляють про порядок проведення інституційного аудиту.

Керівник закладу має допустити експертну групу до роботи у закладі.  У разі необґрунтованого недопущення експертної групи до проведення інституційного аудиту або створення перешкод у її роботі складають акт. У перший день роботи комісії в закладі його керівник надає заповнений опитувальний аркуш самооцінювання діяльності закладу освіти (аркуш надсилається разом із повідомленням).

Які права та обов’язки експертної групи та закладу освіти в ході аудиту?

До початку роботи в закладі експертна група ознайомлюється з річним звітом про діяльність закладу освіти, іншою інформацією, оприлюдненою на веб-сайті закладу освіти. У закладі — спостерігає за освітньою діяльністю, зокрема відвідує навчальні заняття, опитує здобувачів освіти, їхніх батьків, педагогічних працівників, надає консультаційну допомогу з питань проведення інституційного аудиту. В останній день роботи комісії в закладі складають відповідний акт перевірки, на підставі якого ДСЯО видає розпорядження щодо термінів усунення порушень (якщо такі виявлені), а після його закінчення — про доцільність проведення перевірки результатів усунення порушень безпосередньо в закладі освіти.

Що є результатом інституційного аудиту?

Протягом 10 робочих днів після завершення роботи в закладі освіти, експертна група звітує про результати інституційного аудиту з напрямів оцінювання. У Висновку зазначають досягнення та потреби вдосконалення закладу освіти та встановлені рівні оцінювання якості освітньої діяльності та ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти (перший — високий, другий — достатній, третій — вимагає поліпшення, четвертий — низький). Рекомендації містять пропозиції для закладу освіти та його засновника щодо поліпшення їхньої діяльності.

Світлофор освітньої доброчесності для освітян. Як розпізнати корупцію, недоброчесність та неетичну поведінку в освіті. – Київ, 2020. – 51 с. (Завантажити)


Вебінар “Академічна доброчесність у школах: поради та ресурси для вчителів”

Ресурс “Якісна школа” (ДСЯОУ)


Внутрішня система забезпечення якості освіти

Внутрішня система якості освіти: що рекомендує МОН?

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти

Методичні рекомендації щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти + орієнтовні критерії та індикатори для самооцінювання
освітніх і управлінських процесів закладу позашкільної освіти


Як розробити стратегію розвитку школи: план для директора

Як створити стратегію розвитку школи і зробити заклад якісним – поради Держслужби якості освіти

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ

Річний план роботи школи як частина стратегії розвитку

Анкета самооцінювання власної педагогічної майстерності, яку розробила Державна служба якості освіти

Ми з вами, а не над вами. Ми допомагаємо, а не контролюємо. Ми обмінюємося ідеями, а не досвідом. Ми працюємо на ваші запити, а не нав’язуємо своє. Ми радимось, а не радимо. Ми вчимося один в одного, а не повчаємо.

Create your website with WordPress.com
Для початку
%d блогерам подобається це: